INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 

 

SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO CZYNNY JEST W GODZINACH 7.00- 15.00

e-mail : sekretariat@spcedynia.pl

tel. 91 4144017

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO  PRZYJMUJE  W GODZINACH 8.00- 15.00  

e-mail:  dyrektor@spcedynia.pl

tel. 91 4144017

Prosimy o kontaktowanie się ze szkołą za pomocą platformy Librus, poczty e-mail lub telefonicznie .

Przypominam, że w zajęciach stacjonarnych organizowanych na terenie placówki może uczestniczyć wyłącznie osoba zdrowa, nieprzebywająca  na kwarantannie. Zasada ta dotyczy również pracowników  szkoły.

 • Drodzy ÓSMOKLASIŚCI , w sobotę 19 czwerwca rozpoczyna się doroczne święto naszej miejscowości. Ważnym punktem otwarcia DNI CEDYNI jest pożegnanie tegorocznych absolwenów cedyńskich szkół , na które zaprasza Was i Waszych Rodziców Burmistrz Cedyni i Przewodniczący Rady Miejskiej https://cedynia.pl/dni-cedyni-dyplomy-dla-absolwentow-2020-2021/

 • Informuję, że ze względu na pojawienie się zagrożenia epidemiologicznego oraz kwarantannę pracowników i dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz za zgodą Organu Prowadzącego, zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w dwóch grupach przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim w Cedyni.

  GRUPA "MISIE" od 18 maja do 21 maja 2021 włącznie

  GRUPA "SŁONECZKA" od 18 maja do 24 maja 2021 włącznie

  Wymienione grupy przechodzą w tryb pracy zdalnej. Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez kontakt mailowy i inne komunikatory.

 • Informuję, że w dniach 13.05. – 20.05.2021 r. ze względu na pojawienie się zagrożenia epidemiologicznego oraz kwarantannę uczniów i pracowników , po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oraz za zgodą Organu Prowadzącego, zostają zawieszone zajęcia stacjonarne w klasie 1A Szkoły Podstawowej im. BohaterówI Armii Wojksa Polskiego w Cedyni

  Klasa 1A przechodzi w tryb pracy zdalnej. Zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez szkolną platformę Librus i MS Teams